Εκτύπωση

Το ωρολόγιο πρόγραμμα που ισχύει για την κανονική λειτουργία του σχολείου αποτελεί και πρόγραμμα Σύγχρονης Εξ αποστάσεως Διδασκαλίας (Webex), σε περίπτωση που το σχολείο στο σύνολό του αναστείλει τη λειτουργία του. Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η αναστολή λειτουργίας τμήματος ή τμημάτων, το πρόγραμμα θα διαμορφωθεί ανάλογα και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Για τη σύνδεση στην Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι μαθητές ακολουθούν τον σύνδεσμο minedu-secondary.webex.sch.gr και εισάγουν ως meeting ID το αντίστοιχο του εκπαιδευτικού που διδάσκει κάθε στιγμή βάσει του ωρολογίου προγράμματος. Όλοι οι μαθητές και μαθήτριες του σχολείου είναι ενημερωμένοι και εκπαιδευμένοι στη διαδικασία σύνδεσης, με κάθε δυνατό μέσο (σταθερό υπολογιστή, φορητό υπολογιστή, ταμπλέτα, έξυπνο κινητό τηλέφωνο).

Η ασύγχρονη Εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας eclass.sch.gr. Οι μαθητές έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση της.

Τα στοιχεία σύνδεσης των μαθητών μπορούν να κοινοποιηθούν στους γονείς/κηδεμόνες τους, μετά από αίτησή τους προς το σχολείο.

Ωράριο

1η ώρα: 08:30 με 09:10

2η ώρα: 09:20 με 10:00

3η ώρα: 10:10 με 10:50

4η ώρα: 11:00 με 11:40

5η ώρα: 11:50 με 12:30

6η ώρα: 12:40 με 13:20

7η ώρα: 13:30 με 14:10

 

    Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Α/Α Επώνυμο 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
1 ΒΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ                                                   ΘΡ (Γ) ΘΡ (Α) ΘΡ (Β) ΘΡ (Γ) ΘΡ (Α) ΘΡ (Β)        
2 ΚΑΛΛΙΑ           Ο.Ο. (Α) ΚΠΑ (Γ)                                       ΚΠΑ (Γ)                
3 ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ               ΑΓΓ (Β) ΑΓΓ (Α) ΑΓΓ (Γ)                           ΑΓΓ (Β) ΑΓΓ (Γ) ΑΓΓ (Α)                  
4 ΜΠΙΛΙΟΥ ΑΕΚΜ (Γ) ΑΕΚΜ (Β)   ΑΕΓ (Α) ΝΛ (Β) ΙΣΤ (Γ)   ΓΔ (Γ) ΓΔ (Γ) ΑΕΓ (Β)   ΑΕΚΜ (Α)     ΑΕΚΜ (Β) ΑΕΓ (Γ)   ΑΕΓ (Β)   ΙΣΤ (Γ)   ΑΕΓ (Α)   ΑΕΓ (Γ) ΑΕΚΜ (Α)   ΝΛ (Β)   ΓΔ (Β) ΓΔ (Β)   ΑΕΚΜ (Γ)      
5 ΠΑΝΟΣ     ΜΑΘ (Γ)               ΜΑΘ (Γ)   ΠΛΡ (Α) ΠΛΡ (Α)     ΜΑΘ (Γ)     ΠΛΡ (Β)     ΜΑΘ (Γ)               ΠΛΡ (Γ)       ΤΧΓ (Γ)
6 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ                             ΦΥΣ (Γ)   ΦΥΣ (Β) ΒΙΟ (Γ) ΦΥΣ (Α)     ΦΥΣ (Γ) ΦΥΣ (Β) ΓΕΩ (Α) ΓΕΩ (Β) ΒΙΟ (Β)     ΒΙΟ (Α) ΧΗΜ (Γ)   ΧΗΜ (Β) ΓΕΩ (Β)    
7 ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΗΣ ΜΑΘ (Β) ΜΑΘ (Α)           ΜΑΘ (Α) ΜΑΘ (Β)           ΜΑΘ (Α) ΜΑΘ (Β)           ΜΑΘ (Β) ΜΑΘ (Α)                        
8 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΓΔ (Α) ΝΛ (Γ) ΙΣΤ (Β)                         ΙΣΤ (Α) ΓΔ (Α) ΓΔ (Α) ΙΣΤ (Β)                       ΙΣΤ (Α) ΝΛ (Α) ΝΛ (Γ) ΝΛ (Α)  
9 ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ     ΦΑ (Α) ΦΑ (Β) ΦΑ (Γ)                                                       ΦΑ (Α) ΦΑ (Γ) ΦΑ (Β)
10 ΣΙΜΟΥ                   ΓΑΛ (Α) ΓΑΛ (Α) ΓΑΛ (Γ) ΓΑΛ (Γ)                                            
11 ΤΕΡΖΑΚΗΣ                                                                   ΤΧΓ (Β) ΤΧΓ (Α)
12 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ       ΜΟΥ (Γ) ΜΟΥ (Α) ΜΟΥ (Β)                                                          
13 ΠΕΣΧΟΥ                                     ΚΑΛ (Γ) ΚΑΛ (Α) ΚΑΛ (Β)                            
14 ΤΣΙΩΝΑ                     ΓΕΡ (Β) ΓΕΡ (Β)