Εκτύπωση

Ο Αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:30 π.μ.

Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας κατά της διασποράς του SARS-COVID19 όπως αυτά ορίζονται στην υπ'αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/08-09-2020 (ΦΕΚ 3780/τΒ'/08-09-2020) Κ.Υ.Α.

 

Ευχόμαστε στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς υγεία και δύναμη!