«Έλεγχοι τελικής επίδοσης»

Η παράδοση των ελέγχων τελικής επίδοσης θα ξεκινήσει την Πέμπτη 13-6-2019 από τις 9:30 π.μ. και θα είναι δυνατή κάθε ημέρα, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, στις 28-6-2019.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 Γεώργιος Πάνος