Αγαπητέ γονέα/κηδεμόνα

 Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο με οδηγίες για την εποχική γρίπη και τον αντιγριπικό εμβολιασμό, (έγγραφο Δ1α/Γ.Π.οικ. 75890/4-10-2018, ΑΔΑ: 7Ν68465ΦΥΟ-ΟΥΓ), τις οποίες και αποστέλλουμε σε κάθε οικογένεια, έχοντας πρώτα ενημερώσει ενδοσχολικά τους μαθητές μας.

Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και κάθε άλλο άτομο που εργάζεται εντός των σχολικών κτιρίων, ανήκουν στην κατηγορία των «κλειστών πληθυσμών» και για τον λόγο αυτόν ανήκουν επίσης και στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, για τις οποίες ο συστηματικός εμβολιασμός είναι αναγκαίος.

Παρακαλούμε πολύ να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες και να φροντίσετε για την έγκαιρη και πλήρη κάλυψη των μαθητών αλλά και κάθε άλλου μέλους της οικογενείας σας το οποίο εσείς κρίνετε ότι ανήκει σε κάποια από τις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αντιγριπικό εμβολιασμό μπορείτε να αντλήσετε από την επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου Ελέγχου για την Πρόληψη Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), στο www.keelpno.gr